Allt inom traditionellt & modernt plåtslageri på Gotland

Vi garanterar ett 100% arbetsutförande med rätt material på rätt plats. Vi sätter service och kvalité i förstahand.

Plåtentreprenad

Vi utför traditionellt byggnadsplåtslageri,
på alla typer av byggnader och objekt, från industribyggnader till bostadshus och kulturhus.

Hur vi går tillväga i en entreprenad

Tommy Hägsarwe

”Kontakta mig när ni vill ha hjälp med plåtentreprenader”

Telefon: 0498 23 23 17
E-post: Tommy@gardellsplat.se

Plåtservice

– Tillverkning och montering av det mesta i plåt efter ritning och era önskemål som tex. vindskivor, bleck, lister, kamingolvplåtar, täckplåtar, huvar, stosar, takfönsterbeslag, takluckor,  skorstensbeslag, valv till skorstenar, mm

– Vi erbjuder installationer av taksäkerhetsanordningar som takbryggor, stegar, räcken och snörasskydd enligt BBR
(Boverkets Byggregler)

– Montering av kompletta vattenavrinnings-system med hängrännor och stuprör.

Samt andra plåtslageriarbeten som kan dyka upp, när taktegel har blåst iväg eller när det börjar läcka in.

Tomas Johansson

”Kontakta mig när ni vill ha hjälp med plåtserviceuppdrag”

Telefon: 0498 23 23 11
E-post: tomas.j@gardellsplat.se

Konditionsbesiktning av tak

Då förebyggande underhåll, ofta ger en minskad underhållskostnad och förhindrar materiella skador orsakade av läckage på fastigheten. där du får ett besiktningsprotokoll, förslag till åtgärder, en bedömning av takets kvarvarande livslängd och en underhållsplan.

Takunderhållsavtal

– Erbjuder serviceavtal för kontinuerligt underhållskontroll av tak och skyddsdetaljer för företag och fastighetsägare.

Snöskottning och isborttagning av erfaren personal som är licensierad i ”SKOTTA SÄKERT”

Titta på några av våra referensuppdrag

Sporthallen

Här ombildas det gamla särskilda boendet Göransgården till bostäder tillsammans med Nybergs Som en stolt sponsor av gotländsk idrott var det fantastiskt att få vara med och se till att våra idrottsutövare har en den bästa hemmaplanen. En utförandeentreprenad genom Peab Sverige AB för Region Gotland. Ventilationsentreprenad, bärplåtstäckning, Isoleringsarbete, tätskiktsarbete och utvändiga plåtarbeten allt från Gardells plåtslageri.

Fårö

Här har AB Gardells plåtslageri gjort en takentreprenad tillsammans med NCC Nybergs entreprenad där Gardells lagt tätskikt utfört all utvändiga plåtarbeten och tillsammans lagt taksedum.

Ekenhuset

Under 2017 fick Ekenhuset i Visby nya inneboende men innan dess så behövde huset en upprustning, Kv. Järnvägen fick ett nytt tak och nya fasader. På bilden är det de sista bitarna kvar i projektet. Fastighetsägaren Kåcu AB har låtit Gardells plåtslageri utföra en totalentreprenad på taket. Dubbelfalsad bandtaktäckning inklusive täckning av gavelspetsar.

Säveskolan

Generalentreprenad på Säveskolan i Visby Ventilationsentreprenad, bärplåtstäckning, Isoleringsarbete, tätskiktsarbete och utvändiga plåtarbeten allt från Gardells plåtslageri. En helhetslösning där Gardells plåtslageri tillsamman med Nybergs Entreprenad uppdaterar skolbyggnaden till miljöbyggnad guld.

Botaniska Trädgården

På vaktmästeriet i botaniska trädgården i Visby innerstad. Med det moderna taktäckningsmaterialet Derbigum SP4 har vi här åstadkommit en fin trekantslisttäckning på bästa sätt med takavvattning som har skarpa vinklar, allt med rätt känsla!

Utanför ringmuren

Här ombildas det gamla särskilda boendet Göransgården till bostäder tillsammans med Nybergs Entreprenad. Här har Gardells lagt om tätskikten under all sten på taket med Derbigum Sp4 som lämpar sig för platta tak där fallet är minimalt. Stenen fungerar som solskydd åt tätskikten så det ser naturligare ut och håller längre. samt har Gardells utfört den utv. plåtentreprenaden här.