Plåt

Plåtservice

Vi utför alla typer av byggnadsplåt arbeten som kan tänkas. 

 

Tillverkning av det mesta i plåt efter ritning, som kamingolvplåtar, vindskivor, bleck, lister och andra önskemål.

Samt utför vi en fackmannamässig konditionsbesiktning och översyn av ditt tak.

Då förebyggande underhåll, ofta ger en minskad underhållskostnad och förhindrar materiella skador orsakade av läckage på fastigheten.
där du får ett besiktningsprotokoll, förslag till åtgärder, en bedömning av takets kvarvarande livslängd och en underhållsplan.

Vi erbjuder också serviceavtal för kontinuerligt underhållskontroll av tak och skyddsdetaljer.

Snöskottning och isborttagning av erfaren personal som är licensierad i ”SKOTTA SÄKERT”

Vi erbjuder installationer av taksäkerhetsanordningar som takbryggor, stegar, räcken och snörasskydd enligt BBR (Boverkets Byggregler)

Montering av kompletta vattenavrinningssystem med hängrännor och stuprör.

Tillverkning och montering av fönsterbleck, dörrbleck, lister och beslag efter era önskemål.

Samt andra plåtslageriarbeten som kan dyka upp, när taktegel har blåst iväg eller när det börjar läcka in.

Plåt entreprenad

Vi utför traditionellt byggnadsplåtslageri,
på alla typer av byggnader och objekt, från industribyggnader till bostadshus och kulturhus.

Vi utför skiv- och bandtäckningar för både tak och fasad, Täckningar med bärande plåt, korrigerad plåt som TRP, pannplåt. Kassetter för väggtaktäckningar.

Garneringsarbeten så som tillverkning och montering av vindskivor, ståndskivor, fotplåt och vinkelrännor och beslagning av skorstenar, avluftningar, ventilationsskorstenar,  krön och stosar.

Exempel på plåtuppdrag vi utfört

Havdhem Skola, Bandtäckning med snörasskydd

Sporthallen ICA Maxi Arena, Läggning av självbärande plåt

Kv. Järnvägen Taktäckning, väggtäckning, snörasskydd, garnering, takavattning, fönsterbleck.