1930
1930-2022

Så här börjar historian.

Norra Murgatan 10

Innan 1930 så drev Gardell och Johansson ett plåtslageri tillsammans på Norra Murgatan i Visby.

En dag så skulle Gardell och Johansson som hittills drivit plåtslagerifirma tillsammans mötas på banken för att finansiera en ny fastighet tillsammans för att utveckla deras gemensamma plåtslagerirörelse.

Johansson dök aldrig upp på bankmötet och Ivar Gardell förvärvade fastigheten på Tunnbindaregatan 9 i Visby i egen regi och Gardells plåtslageri grundades.

Något år senare flyttar hela Ivars familj in till Visby innerstad till samma adress som plåtslageriet.

1930

1942

Ärvde Ivars fru Elin verksamheten och drev den tillsammans med sina barn Sture, Hans och Ingvar.

Började plåtslageriet arbeta med ventilation

1950

1971

Börjar yngste brodern Ingvars barn Stefan arbeta på plåtslageriet 16 år gammal. Det är nu barnen Sture och Ingvar som driver verksamheten tillsammans med Ingvars son Stefan.

De nya stora lastbilarna kom inte hela vägen fram till adressen i Visby innerstad, de var tvungna att omlasta till mindre lastbilar för att kunna leverera materialet.
Samtidigt blev plåtslageriet fler anställda och de började bli trångt i lokalerna.
Nya områden utveckla sig i utkanten av Visby så beslutar man att flytta verksamheten
till Skarphällsområdet.

En ny stor plåtslagerilokal börjar byggas och den stod klar den 21 november 1978 på Hyvelgatan 2.
(Nuvarande adress är Hyvelgatan 6)

1975-
1978

Ingvar Gardell i mitten och sonen Stefan Gardell andra personen från höger

1984

Under högkonjunktur när det finns massor att göra, nya bostadsområden byggs upp så blir Ingvar sjuk och behöver hjälp med kontorsarbetet. så börjar sonen Stefan arbeta tillsammans med Ingvar på kontoret.

Går Sture i pension och det är nu Ingvar och Stefan kvar i verksamhetsledningen.

1988

1990

Wisby Hotell
Visby hotell blir större. Gardells gjorde givetvis plåtarbetena.

1995

Går Ingvar i pension och sonen Stefan driver nu verksamheten .

AB Gardells plåtslageri förvärvar Karlssons plåt, och ett stadigt utvecklande av företaget sätter igång.
Jan Karlsson plåtslagarmästare följer med i förvärvet tillsammans med personal.
Papp och tätskiktsarbeten blir en del av verksamheten.

Stefan Gardell

Jan Karlsson

2005

2006-
2007

Börjar Stefans barn Elin och Robert arbeta i företaget och de är då den 4 generationen i Gardells plåtslagerihistoria

Utvidgades skattereduktionen att omfatta ROT-arbete. Vilket gjorde att företaget  anställde fler medarbetare.

2008

2009

Öppnas en filial på södra Gotland i Burgsvik på Skolvägen

Öppnas filial på Norra Gotland i Fårösund på Kustparksvägen (idag flyttad till Mässvägen)

2011

2015

Filialen i Burgsviks stängs, fokusering Visby och Fårösund.
Det är nära 40 medarbetare på Gardells vid den här tidpunkten

Gardells största entreprenad genom tiderna pågår med en ombyggnad av Säveskolan i Visby,
Gardells har hand om självbärande plåt Isolering och tätskikts arbeten på taket,
All utvändig byggnadsplåt samt hela ventilationsentreprenaden

2016-
2017

2017

Robert Gardell, (4 generationen) börjar som arbetsledare på kontoret.

2020

Plåtslageriet är inne på sitt 90:e verksamhetsår.
Dock skjuter man på firandet p.g.a en rådande Corona pandemin.

Under 2020 så Auktoriseras plåtslageriet, för att säkra arbetssätt, och ge en bättre trygghet för kunden.

2021

Tillbyggnad av verkstaden färdigställs och lagret minskas ned för att göra plats för fler plåtslagerimaskiner och Gardells börjar producera sin egna el genom solceller på det egna taket.