Ventilation

Våra barn, bostäder och plånböcker mår bättre av rätt ventilation!

Vi ventilerar dina problem!

Vi erbjuder ett brett utbud av ventilationsaggregat med olika styrningslösningar och spiskåpor som tillsammans garanterar en balanserad ventilation.

Auktoriserad installatör

Swegon Casa auktorisrad installatör

Kostnadsfri offert

Offert/förfrågan kostnadsfritt.

10-års garanti

10 års garanti på utfört arbete.

Vi kan erbjuda projektering, montering, injustering, service, funktionskontroll (OVK) och underhåll för ventilationsanläggningar.

Att tänka på:

Det är byggnadsägaren som ska se att funktionskontroll av ventilationssystemet, OVK, utförs enligt bestämmelserna i lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk (BVL), i förordningen (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem, OVK och i Boverkets förskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem, OVK.

Vilka omfattas av lagen?
Funktionskontroll skall göras i samtliga byggnader med undantag av:

  • En- och tvåbostadshusmed självdrag eller mekanisk frånluft utan värmeåtervinning1
  • Ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig näring
  • Industribyggnader
  • Byggnader som är avsedda för totalförsvaret och som är av hemlig natur

1. Med en- och tvåbostadshus avses bostadshus som inne­håller en eller två bostadslägenheter och som är friliggande eller sammanbyggda till rad- eller kedjehus på samma eller skilda fastigheter.

För villor, en- och tvåbostadshus, radhus mm gäller följande.
Vid nybyggnad skall en besiktning ske innan huset tas i bruk. Huset ska vara försett med till- och frånlufts­ventilation (ventilationsaggregat, t ex placerat i skåpet över köksspisen, på vinden eller på annan plats i huset). Huset har då ett kanalsystem för både frånluft och tilluft med inblåsning av tilluft i sov- och vardagsrum.

 Intervall

Byggnader

 3 år  Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationsstystem samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT – och FTX-Ventilation. ska
 6 år  Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation
De tidigare 2-års respektive 9-års intervallerna försvinner således. Detta är en fördel, främst i de fastigheter som tidigare kunde innehålla upp till fyra olika intervall att samordna och hålla reda på.