Referensuppdrag

 

 

Helhetslösning i kvadrat!

Generalentreprenad på Säveskolan i Visby
Ventilationsentreprenad, bärplåtstäckning, Isoleringsarbete,
tätskiktsarbete och utvändiga plåtarbeten allt från Gardells plåtslageri.
En helhetslösning där Gardells plåtslageri tillsamman med
Nybergs Entreprenad uppdaterar skolbyggnaden till miljöbyggnad guld.

 

 

 

 

 

 


Nytt utseende på Delfinen, Draken, Castor och Lyran från hösten 2014 till våren 2018

Total plåtentreprenad med leverans och montering komplett takavvattning,
omfattat alla nya fönster. beslagit burspråken, beslagit entrétak och täkt
taket med Derbigum. Tillverkat och monterat ståndskivor, allt tillsammans
med Ruthström & Larsson

 

 

 

 

 

 

 

 

BRF Piggvaren 3 i Visby

Här ombildas det gamla särskilda boendet Göransgården till
bostäder tillsammans med Nybergs Entreprenad.
Här har Gardells lagt om tätskikten under all sten på taket
med Derbigum Sp4 som lämpar sig för platta tak där fallet är minimalt.
Stenen fungerar som solskydd åt tätskikten så det ser naturligare ut och
håller längre. samt har Gardells utfört den utv. plåtentreprenaden här.

 

 

 

 

 

 

 

Solklintsvägen i Slite

Ett vackert hus med mycket karaktär där eternittaket var uttjänt.
Efter historisk utredning, så ställde länsstyrelsen kravet att det skulle
vara en dubbelfalsad skivtäckning som var bäst lämpad att ersätta eterniten.
Här har kunde själv sanerat bort eternittaket och lagt ny underlagspapp.
Ett mycket fint hantverk runt det runda takfönstret.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporthallen ICA Maxi Arena i Visby

Som en stolt sponsor av gotländsk idrott var det fantastiskt att få vara med
och se till att våra idrottsutövare har en den bästa hemmaplanen.
En utförandeentreprenad genom Peab Sverige AB för Region Gotland.
Ventilationsentreprenad, bärplåtstäckning, Isoleringsarbete, tätskiktsarbete
och utvändiga plåtarbeten allt från Gardells plåtslageri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönt tak på Fårös informationscentrum.

Här har AB Gardells plåtslageri gjort en takentreprenad
tillsammans med NCC Nybergs entreprenad där Gardells
lagt tätskikt utfört all utvändiga plåtarbeten
och tillsammans lagt taksedum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anpassat kulturtak i en medeltida miljö.

På vaktmästeriet i botaniska trädgården i Visby innerstad.
Med det moderna taktäckningsmaterialet Derbigum SP4 har vi här
åstadkommit en fin trekantslisttäckning på bästa sätt med
takavvattning som har skarpa vinklar, allt med rätt känsla!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekenhuset i Visby.
Under 2017 fick Ekenhuset i Visby nya inneboende men innan
dess så behövde huset en upprustning, Kv. Järnvägen fick ett nytt
tak och nya fasader. På bilden är det de sista bitarna kvar i projektet.
Fastighetsägaren Kåcu AB har låtit Gardells plåtslageri utföra en
totalentreprenad på taket. Dubbelfalsad bandtaktäckning inklusive
täckning av gavelspetsar.