Välkommen till AB Gardells plåtslageri

Oavsett om det gäller ett nybygge eller en äldre byggnad som behöver kompletteras eller byggas om, så har vi den kompetens som behövs.

 

       

Plåt

Vi utför traditionellt byggnadsplåtslageri, på alla typer av byggnader och objekt, från industribyggnader till bostadshus och kulturhus.

 

Ventilation

Vi kan erbjuda projektering, montering, injustering, service, funktionskontroll (OVK) och underhåll för ventilationsanläggningar.

 

Papp och tätskiktsarbeten

Vi lägger underlagspapp. Samt utför tätskiktsarbeten då inte alla takförhållanden fungerar med plåt eller tegel, vid många fall har taket låg taklutning eller är helt platt. I de fallen är det en god idé att använda taktäckning med tex. Derbigum.