Hem

Välkommen till AB Gardells plåtslageri

Oavsett om det gäller ett nybygge eller en äldre byggnad som behöver kompletteras eller byggas om, så har vi den kompetens som behövs.
Vi utför ett ”Reelt Arbete!”
Gå till Gardells på Facebook


Plåt

Vi utför traditionellt byggnadsplåtslageri, på alla typer av byggnader och objekt, från industribyggnader till bostadshus och kulturhus.

Ventilation

Ventilation

Vi kan erbjuda projektering, montering, injustering, service, funktionskontroll (OVK) och underhåll för ventilationsanläggningar för stora och små fastigheter.


Papp och tätskiktsarbeten

Vi lägger underlagspapp samt utför tätskiktsarbeten. Då inte alla takförhållanden fungerar med plåt eller tegel, vid många fall har taket låg taklutning eller är helt platta. I de fallen är det en god idé att använda tätskikt.