Här ombildas det gamla särskilda boendet Göransgården till bostäder tillsammans med Nybergs Entreprenad. Här har Gardells lagt om tätskikten under all sten på taket med Derbigum Sp4 som lämpar sig för platta tak där fallet är minimalt. Stenen fungerar som solskydd åt tätskikten så det ser naturligare ut och håller längre. samt har Gardells utfört den utv. plåtentreprenaden här.
Kategorier: Referensuppdrag