Plåt

Vi utför traditionellt byggnadsplåtslageri, på alla typer av byggnader och objekt, från industribyggnader till bostadshus och kulturhus.

Vi utför skiv- och bandtäckningar för både tak och fasad, Täckningar med bärande plåt, korrigerad plåt som TRP, pannplåt. Kassetter för väggtaktäckningar.

Garneringsarbeten så som tillverkning och montering av vindskivor, ståndskivor, fotplåt och vinkelrännor och beslagning av skorstenar, avluftningar, ventilationsskorstenar,  krön och stosar.

Tillverkning och montering av fönsterbleck, dörrbleck, lister och beslag efter era önskemål.

Montering av kompletta vattenavrinningssystem med hängrännor och stuprör.

Vi erbjuder installationer av taksäkerhetsanordningar som takbryggor, stegar, räcken och snörasskydd enligt BBR (Boverkets Byggregler)

Snöskottning och isborttagning av erfaren personal som är licensierad i ”SKOTTA SÄKERT”

Samt andra plåtslageriarbeten som kan dyka upp, när taktegel har blåst iväg eller när det börjar läcka in.

Tillverkning av det mesta i plåt efter ritning, som kamingolvplåtar och andra önskemål.

Samt utför vi en fackmannamässig konditionsbesiktning och översyn av ditt tak.
Då förebyggande underhåll, ofta ger en minskad underhållskostnad och förhindrar materiella skador orsakade av läckage på fastigheten.
där du får ett besiktningsprotokoll, förslag till åtgärder, en bedömning av takets kvarvarande livslängd och en underhållsplan.

Vi erbjuder också serviceavtal för kontinuerligt underhållskontroll av tak och skyddsdetaljer.

 

Exempel på plåtarbeten:

Havdhem Skola, Bandtäckning med snörasskydd,

 

Bärplåtstäckning på sporthallen ICA Maxi Arena i Visby