Historia

1930
1930-2020
Norra Murgatan 10

Innan 1930 så drev Gardell och Johansson ett plåtslageri tillsammans på Norra Murgatan i Visby.

Så skulle Gardell och Johansson som hittills drivit plåtslagerifirma tillsammans mötas på banken för att finansiera en ny fastighet tillsammans för fortsatta deras plåtslagerirörelse. Johansson dök aldrig upp på bankmötet och Ivar Gardell förvärvade fastigheten på Tunnbindaregatan 9 i Visby i egen regi och Gardells plåtslageri grundades.
Något år senare flyttar hela Ivars familj in till Visby innerstad till samma adress som plåtslageriet.

1930

1942

Ärvde Ivars fru Elin verksamheten och drev den tillsammans med sina barn Sture, Hans och Ingvar.

Började plåtslageriet arbeta med ventilation

1950

1971

Börjar yngste brodern Ingvars barn Stefan arbeta på plåtslageriet 16 år gammal. Det är nu barnen Sture och Ingvar som driver verksamheten tillsammans med Ingvars son Stefan.

De nya stora lastbilarna kom inte hela vägen fram till adressen i Visby innerstad, de var tvungna att omlasta till mindre lastbilar för att kunna leverera materialet.
Samtidigt blev plåtslageriet fler anställda och de började bli trångt i lokalerna.
Nya områden utveckla sig i utkanten av Visby så beslutar man att flytta verksamheten
till skarphällsområdet. En ny stor plåtslagerilokal börjar byggas och den stod klar den 21 november 1978 på Hyvelgatan 2. (Nuvarande adress är Hyvelgatan 6)

1975-1978

1984

Under högkonjunktur när det finns massor att göra, nya bostadsområden byggs upp så blir Ingvar sjuk och behöver hjälp med kontorsarbetet. så börjar sonen Stefan arbeta tillsammans med Ingvar på kontoret.

Går Sture i pension och det är nu Ingvar och Stefan kvar i verksamhetsledningen.

1988

1990

Wisby Hotell

1995

Går Ingvar i pension och sonen Stefan driver nu verksamheten .

Gardells plåt förvärvar Karlssons plåt, och ett stadigt utvecklande av företaget sätter igång. Jan Karlsson plåtmästare följer med i förvärvet tillsammans med personal.
Papp och tätskiktsarbeten blir en del av verksamheten.

2005

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

2006-2007

Börjar Stefans barn Elin och Robert arbeta i företaget och de är då den 4 generationen i Gardells plåtslagerihistoria

Utvidgades skattereduktionen att omfatta
ROT-arbete. Vilket gjorde att företaget kunde anställa fler medarbetare.

2008 December

2009 September

Öppnas en filial på södra Gotland i Burgsvik på Skolvägen

Öppnas filial på Norra Gotland i Fårösund på Kustparksvägen (idag flyttad till Mässvägen)

2011 November

2015

Filialen i Burgsviks stängs, fokusering Visby och Fårösund.
Det är nära 40 medarbetare på Gardells vid den här tidpunkten

Gardells största entreprenad genom tiderna pågår med en ombyggnad av Säveskolan i Visby, Gardells har hand om självbärande plåt Isolering och tätskikts arbeten på taket,
All utv. byggnadsplåt samt hela ventilationsentreprenaden

2016-2017

2017

Robert Gardell, (4 generationen) börjar som arbetsledare på kontoret.

2020

Plåtslageriet firar sitt 90:e verksamhetsår