Våra Tjänster

Vi utför allt inom Plåt, Ventilation och papp.
Till vårt förfogande har vi fullt utrustade servicebilar och 2 kompletta plåtverkstäder i Visby och i Fårösund. Gardells plåtslageri är alltid nära dig. Läs mer om våra tjänster under respektive affärsområde.

 

 

 

 

 

Helhetslösning i kvadrat!
Generalentreprenad på Säveskolan i Visby
Ventilationsentreprenad, bärplåtstäckning, Isoleringsarbete,
tätskiktsarbete och utvändiga plåtarbeten allt från Gardells plåtslageri.
En helhetslösning där Gardells plåtslageri tillsamman med
Nybergs Entreprenad uppdaterar skolbyggnaden till miljöbyggnad guld.

 

 

 

 

på Delfinen, Draken, Castor och Lyran från hösten 2014 till våren 2018
Total plåtentreprenad med leverans och montering komplett takavvattning,
omfattat alla nya fönster. beslagit burspråken, beslagit entrétak och täkt
taket med Derbigum. Tillverkat och monterat ståndskivor, allt tillsammans
med Ruthström & Larsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 BRF Piggvaren 3 i Visby
Här ombildas det gamla särskilda boendet Göransgården till
bostäder tillsammans med Nybergs Entreprenad.
Här har Gardells lagt om tätskikten under all sten på taket
med Derbigum Sp4 som lämpar sig för platta tak där fallet är minimalt.
Stenen fungerar som solskydd åt tätskikten så det ser naturligare ut och
håller längre. samt har Gardells utfört den utv. plåtentreprenaden här.

 

 

 

 

 

 

 

Solklintsvägen i Slite
Ett vackert hus med mycket karaktär där eternittaket var uttjänt.
Efter historisk utredning, så ställde länsstyrelsen kravet att det skulle
vara en dubbelfalsad skivtäckning som var bäst lämpad att ersätta eterniten.
Här har kunde själv sanerat bort eternittaket och lagt ny underlagspapp.
Ett mycket fint hantverk runt det runda takfönstret.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporthallen ICA Maxi Arena i Visby
Som en stolt sponsor av gotländsk idrott var det fantastiskt att få vara med och se till att våra idrottsutövare har en den bästa hemmaplanen.
En utförandeentreprenad genom Peab Sverige AB för Region Gotland.
Ventilationsentreprenad, bärplåtstäckning, Isoleringsarbete, tätskiktsarbete och utvändiga plåtarbeten allt från Gardells plåtslageri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönt tak på Fårös informationscentrum.
Här har AB Gardells plåtslageri gjort en takentreprenad tillsammans med NCC Nybergs entreprenad där Gardells lagt tätskikt utfört all utvändiga plåtarbeten samt tillsammans lagt taksedum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anpassat kulturtak i en medeltida miljö.

På vaktmästeriet i botaniska trädgården i Visby innerstad.
Med det moderna taktäckningsmaterialet Derbigum SP4 har vi här åstadkommit en fin trekantslisttäckning på bästa sätt med takavvattning som har skarpa vinklar, allt med rätt känsla!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekenhuset i Visby.
Under 2017 fick Ekenhuset i Visby nya inneboende men innan dess så behövde huset en upprustning, Kv. Järnvägen fick ett nytt tak och nya fasader. På bilden är det de sista bitarna kvar i projektet.  Fastighetsägaren Kåcu AB har låtit Gardells plåtslageri utföra en totalentreprenad på taket. Dubbelfalsad bandtaktäckning inklusive täckning av gavelspetsar.