Tommy Jennung

Arbetsledare utv. plåtslageri

Tommy Jennung
”Det är mig ni ringer när ni vill ha hjälp med utvändig plåt”
Tel. 0498 23 23 17
tommy.j@gardellsplat.se