Tommy Hägsarfwe

Arbetsledare utv. plåtslageri

Tommy Hägsarfwe
”Det är mig ni ringer när ni vill ha hjälp med utvändig plåt”
Tel. 0498 23 23 17
tommy.h@gardellsplat.se