Miljö & Kvalité

Vi arbetar för att minimera miljöpåverkan genom källsortering samt följa de lagar, förordningar och andra krav som gäller för vår verksamhet. Vi arbetar mot en ständig förbättring genom kontinuerligt utvärdera vårt kvalitets- och miljöarbete. Vi ställer stora krav på säkerheten i våra projekt och arbetar proaktivt för att undvika olyckor.

Gardells Plåtslageri tar hand om miljön och källsorterar

I samtliga projekt upprättas kvalitetsplan och egenkontroller för kvalitetskritiska arbetsmoment. Våra arbeten kvalitetssäkras utifrån riktlinjer framtagna av Plåtslageriernas Riksförbund (PLR) samt FR 2000. Vi beaktar kontinuerligt arbetsmiljörisker i arbetet genom riskanalyser och åtgärdsplaner.

Har du frågor om vårt ansvarstagande kontakta oss gärna för mer information.