Historia

1978

Innan 1930 så drev Gardell och Johansson ett plåtslageri tillsammans på Norra Murgatan i Visby.

1930 Så skulle Gardell och Johansson som hittills drivit plåtslagerifirma tillsammans mötas på banken för att finansiera en ny fastighet tillsammans för fortsatta plåtslagerirörelse. Johansson dök aldrig upp på bankmötet och Ivar Gardell förvärvade fastigheten på Tunnbindaregatan 9 i egen regi och Gardells plåtslageri grundades. Något år senare flyttar hela Ivars familj in till Visby innerstad till samma adress som plåtslageriet.

1942 Ärvde Ivars fru Elin verksamheten tillsammans med barnen Sture, Hans och Ingvar drev verksamheten vidare.

På 1950 talet började plåtslageriet även arbeta med ventilation.

1971 Börjar yngste brodern Ingvars barn Stefan arbeta på plåtslageriet 16 år gammal. Det är nu barnen Sture och Ingvar som driver verksamheten tillsammans med Ingvars son Stefan.

1975-1978 Efter många år i Visby innerstad efter att man blev fler folk på plåtslageriet blev företaget trångbodda och logistiksvårigheter dök upp. De stora nya lastbilarna kom inte in till adressen och de var tvungna att omlasta till mindre lastbilar för att kunna leverera material till plåtslageriet. Samtidigt började nya områden utveckla sig i utkanten av Visby, man beslutar att flytta verksamheten till skarphällsområdet. En ny stor plåtslagerilokal börjar byggas och den stod klar den 21 november 1978 på Hyvelgatan 2. (Nuvarande adress är Hyvelgatan 6)

1984 Under högkonjunktur när det finns massor att göra nya områden och byggprojekt är i gång i Visby så blir Ingvar sjuk och sonen Stefan börjar arbeta tillsammans med Ingvar på kontoret.

1988 Går Sture i pension och det är nu Ingvar och Stefan kvar i verksamhetsledningen.

1995 Går Ingvar i pension och sonen Stefan driver nu verksamheten .

2005 Gardells plåt förvärvar Karlssons plåt, och ett stadigt utvecklande av företaget började.

2006-2007 Stefans barn Elin och Robert börjar arbeta i företaget och blir den 4 generationen i Gardells plåtslagerihistoria.

2009 i september öppnas en filial på södra Gotland i Burgsvik på Skolvägen.

2008 i december utvidgades skattereduktionen att omfatta ROT-arbete.
Vilket gjorde att företaget kunde anställa fler medarbetare.

2011 i november öppnade filial på Norra Gotland i Fårösund på Kustparksvägen

2015 Filialen i Burgsvik stängs focusering i Visby och Fårösund. Med detta startar Gardells största entreprenad genom tiderna med en ombyggnad av Säveskolan i Visby, Gardells har bärplåt, tätskikt, utv. plåt och  ventilationsentreprenaden vilket pågår hela 2016 och in i 2017